سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعة المصطفی(ص) العالمیة 
هیئت علمی 
1385/07/01 
ادامه دارد 
تدریس و عضو گروه فلسفه و کلام 
همکاری 
مرکز آموزش تخصصی شیعه شناسی 
استاد 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مدارج علمی حوزه 
استاد 
 
ادامه دارد 
راهنما-مشاور-داور 
همکاری 
مرکز آموزش تخصصی.کلام 
استاد  
 
 
تدریس 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
1385/07/01 
ادامه دارد 
فقه «8 سال» 
تدریس 
مختلف 
مدرس 
 
 
اصول «2سال» 
تدریس 
جامعة المصطفی و تخصصی کلام و شیعه شناسی و آزاد 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی «15 سال» 
تدریس 
مختلف 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
مختلف 
مدرس 
 
 
علم هیئت 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
فقه مقارن 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
آیات الأحکام