حکایاتی از فرزانگان.(الگوها و عبرت ها)
46 بازدید
نقش: با اهتمام
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
١٦٠حکایت که در ایام تحصیل از محض امرحوم آیة الله بهجت و مرحوم آیة الله تجلیل و استاد حسن زاده آملیزید عزه و دیگر اساتید محترم استفاده نمودهام.