امامت از دیدگاه علامه طباطبایی
22 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : عباس پیربالا
امامت از دیدیگاه علامه طباطبایی